Допълнителна информация за АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ С БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
  • Име на партньорската организация: АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ С БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
  • Адрес: БУЛ. „ЦАР БОРИС III ОБЕДИНИТЕЛ“ № 37, ПАЛАТА 27, 4003
  • Страна: ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ
  • URL: http://rda-bg.org/en/

Официален представител:
VELIZAR PETROV, Изпълнителен директор

Телефон, номер:
+359(0) 32 902 399