green-building(1)
PRO-ENERGY
Насърчаване на енергийната ефективност в обществени сгради на Балканската Средиземноморска територия

Проенергийни цели

Подобряване на енергийната ефективност на различни обществени сгради

Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради

 • Справяне с често
  срещани проблеми
 • Подобряване на
  потреблението на енергия
 • Поведенческа
  енергийна ефективност
 • Приложение на
  технологии и инструменти
 • Намаляване на
  енергийните разходи
 • Насърчаване на
  сътрудничеството по
  изменението на климата
 • Повишаване на
  осведомеността на
  местните общности
 • Удовлетворявайки бързия
  растеж на търсенето
  на ресурси