green-building(1)
PRO-ENERGY
Promovimi i efiçencës energjetike të ndërtesave publike në territorin mesdhetar të Balkanit

Objektivat e PRO-ENERGY

Përmirësimi i efiçencës energjetike të ndërtesave të ndryshme publike

Përmirësimi i efiçencës energjetike të ndërtesave publike

 • Ballafaqimi me
  problemet e zakonshme
 • Përmirësimi i
  konsumit të energjisë
 • Sjellja e konsumatorit
  ndaj eficences se energjise
 • Aplikimi i
  teknologjive
  dhe mekanizmave
 • Reduktimi i
  kostove të energjisë
 • Promovimi
  i Bashkëpunimit
  për Ndryshimet Klimatike
 • Rritja e ndërgjegjësimit
  të komuniteteve lokale.
 • Plotesimi I
  kerkesavene
  rritje per për burime