На 10 и 11 май 2022 в с. Старосел Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия проведе двудневно обучение по проект PRO-ENERGY: Насърчаване на енергийната ефективност в обществените сгради на територията на Балкани – Средиземно море. Участници в обучението бяха представители на областните и общински администрации, университетите, бизнес-организации и фирми.

Инженер-мениджър Велизар Петров, изпълнителен директор на Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия, модератор на събитието, откри и представи накратко самия проект и постигнатото до момента по него.

По късно външни лектори-експерти в енергийната ефективност представиха обучителни модули, свързани със законодателната рамка за енергийна ефективност; енергийна ефективност на сградите: цели на Европейския съюз, енергиен контрол, мерки за енергийна ефективност; икономия на енергия; енергийно поведение – мерки за обратна връзка, обратна връзка и определяне на целите; начини за пестене на енергия; добри практики за енергоспестяване в обществени сгради.

Участниците имаха възможност да се запознаят с много практически примери, както и да намерят отговор на много свои въпроси. Обучението бе възможност за генериране и на много бъдещи идеи, свързани с енергийната ефективност в обществените сгради.

За повече информация:

032 / 902 399

rdaplovdiv@gmail.com