Επιπλέον στοιχεία για τον οργανισμό περιφερειακής ανάπτυξης με κέντρο υποστήριξης επιχειρήσεων για MMΕ
  • Ονομα οργανισμου εταιρου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ
  • Διευθυνση: 37 TSAR BORIS III OBEDINITEL BLVD., PAVILION 27, 4000
  • Χωρα: Πλοβντιν, Βουλγαρία
  • URL: http://rda-bg.org/en/

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
+359(0) 32 902 399