• E-mail: proenergybalkanmed@gmail.com
  • Phone: +30 26653 60103-4
  • Location: P.Tsaldari 18, Τ.Κ: 46100, Greece

Eficenca e Energjise 2020

Eficenca e Energjisë 2020 është publikimi i fundit i Botimeve Vjetore të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë (IEA) mbi zhvillimet globale në efiçencën e energjisë. Përmes analizës së të dhënave, politikave dhe teknologjive, jepet nje vizion gjithëpërfshirës i tendencave të efiçencës së energjisë në mbarë botën. Efiçenca e energjisë luan një…

Read more

Të dhënat e vendndodhjes për politikat e efiçencës së energjisë që lidhen me ndërtesat

Efiçenca e energjisë eshte një nga pesë qellimet kryesore te Paketës 1 të Bashkimit të Energjisë të Komisionit Evropian, e krijuar për të rritur sigurinë energjetike, qëndrueshmërinë dhe konkurrencën. Politika evropiane e energjisë pasqyrohet në disa Direktiva; Ky dokument fokusohet në dy direktiva kryesore në lidhje me venien ne perdorim…

Read more

Udhëzues: “Si të zhvillohet një Plan Veprimi për Energjinë e Qëndrueshme (SEAP)

Bashkimi Evropian po udhëheq luftën globale kundër ndryshimeve klimatike dhe e ka bërë kete ceshtje prioritetin kryesor. BE-ja u angazhua për të reduktuar emetimet e saj të përgjithshme në të paktën 20% nën nivelet e vitit 1990 deri në vitin 2020. Autoritetet lokale luajnë një rol kyç në arritjen e…

Read more
User Dashboard Client Zone