• E-mail: proenergybalkanmed@gmail.com
  • Phone: +30 26653 60103-4
  • Location: P.Tsaldari 18, Τ.Κ: 46100, Greece

Të dhënat e vendndodhjes për politikat e efiçencës së energjisë që lidhen me ndërtesat

Efiçenca e energjisë eshte një nga pesë qellimet kryesore te Paketës 1 të Bashkimit të Energjisë të Komisionit Evropian, e krijuar për të rritur sigurinë energjetike, qëndrueshmërinë dhe konkurrencën. Politika evropiane e energjisë pasqyrohet në disa Direktiva; Ky dokument fokusohet në dy direktiva kryesore në lidhje me venien ne perdorim te eficences se energjise në ndërtesa (Direktiva 2010/31/EU Performanca e Energjisë së Ndërtesave - EPBD) dhe sistemet kombëtare të energjisë (Direktiva 2012/27/EU Eficiency Energy Directive - EED). http://URL https://e3p.jrc.ec.europa.eu/node/156

Write a Comment

Adresa juaj email s’do të bëhet publike.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

User Dashboard Client Zone