• E-mail: proenergybalkanmed@gmail.com
  • Phone: +30 26653 60103-4
  • Location: P.Tsaldari 18, Τ.Κ: 46100, Greece

Udhëzues: “Si të zhvillohet një Plan Veprimi për Energjinë e Qëndrueshme (SEAP)

Bashkimi Evropian po udhëheq luftën globale kundër ndryshimeve klimatike dhe e ka bërë kete ceshtje prioritetin kryesor. BE-ja u angazhua për të reduktuar emetimet e saj të përgjithshme në të paktën 20% nën nivelet e vitit 1990 deri në vitin 2020. Autoritetet lokale luajnë një rol kyç në arritjen e objektivave të BE-së për energjinë dhe klimën. Pakti i Kryetarëve të Bashkive është një nismë evropiane me anë të së cilës provincat, qytetet dhe rajonet e medha angazhohen vullnetarisht për të reduktuar emetimet e tyre CO2 përtej këtij objektivi prej 20%. Ky angazhim formal duhet të arrihet përmes zbatimit të Planeve të Veprimit për Energjinë e Qëndrueshme (SEAP). Qëllimi i këtij udhëzuesi është të ndihmojë nënshkruesit e Paktit të Kryetarëve të Bashkive që të arrijnë angazhimet që kanë marrë nepermjet nënshkrimit te ketij Pakti, dhe ne vecanti të përgatisin brenda vitit ne vijim aderimin e tyre zyrtar: ·        Inventarin Bazë të Emisioneve (BEI). ·        Një Plan Veprimi për Energjinë e Qëndrueshme (SEAP). https://e3p.jrc.ec.europa.eu/articles/guidebook-how-develop-sustainable-energy-action-plan-seap

Write a Comment

Adresa juaj email s’do të bëhet publike.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

User Dashboard Client Zone