• E-mail: proenergybalkanmed@gmail.com
  • Phone: +30 26653 60103-4
  • Location: P.Tsaldari 18, Τ.Κ: 46100, Greece

Ръководство: „Как да разработим план за действие за устойчива енергия (SEAP)

Европейският съюз ръководи глобалната борба срещу изменението на климата и го постави като свой основен приоритет. ЕС се ангажира да намали общите си емисии до поне 20% под нивата от 1990 г. до 2020 г. Местните власти играят ключова роля за постигането на енергийните и климатичните цели на ЕС. Споразумението…

Read more

Данни за местоположението на сградите, свързани с политики за енергийна ефективност

Енергийната ефективност представлява едно от петте измерения на Пакета 1 на Европейската комисия за енергиен съюз, предназначен да подобри енергийната сигурност, устойчивостта и конкурентоспособността. Европейската енергийна политика е отразена в няколко директиви; настоящият документ се фокусира върху две основни директиви относно ефективното използване на енергията в сградите (Директива 2010/31 /…

Read more

Енергийна ефективност 2020

„Енергийна ефективност 2020“ е последното издание на годишната актуализация на Международната енергийна агенция (IEA) относно глобалните развития в енергийната ефективност. Чрез анализ на данни, политики и технологии, то предоставя цялостен поглед върху тенденциите в енергийната ефективност в световен мащаб. Енергийната ефективност играе съществена роля за ускоряване на прехода към чиста…

Read more
User Dashboard Client Zone