ЗА ПЪРВИ ПЪТ ХИБРИДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ PRO-ENERGY

За първи път АРР БЦ МСП (Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия) проведе хибридна конференция (онлайн и офлайн) по проект PRO-ENERGY: Насърчаване на енергийната ефективност в обществените сгради на територията на Балкани – Средиземно море.

Тя се проведе на 24 юни 2021 г. в Международен панаир Пловдив. Лектори на събитието бяха изявени експерти – арх. Белин Моллов, Петя Нешева, инж.-мениджър Велизар Петров. Бе представена Съвместната стратегия и План за действие за енергийна ефективност, разработени в рамките на проекта, както и дейността на АУЕР (Агенцията за устойчиво енергийно развитие). Участниците се запознаха с проекта и постигнатото до момента.

„Необходимостта от повишаване на осведомеността и разбирането на гражданите за необходимостта от загриженост за енергията в обществото е важно за приемането на други важни политически мерки, които могат да бъдат непопулярни или противоречиви“ – акцентира арх. Моллов в свята презентация.

Г-н Петров сподели, че като пилотна по проекта е избрана сградата на ВУАРР (Висше училище по агробизнес и развитие на регионите), почетен член на АРР БЦ МСП. Сградата бе обследвана и бяха предписани мерки за подобряване на енергийната ефективност. Предстои и нейното сертифициране. По проекта предстоят обучения на енергийни мениджъри и представители на публичните власти, за повишаване тяхната осведоменост, знания, умения и компетенции в областта на енергийната ефективност в обществени сгради.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=0a0PHWf8Rj4

За повече информация:

032 / 902 399

rdaplovdiv@gmail.com