• E-mail: proenergybalkanmed@gmail.com
  • Phone: +30 26653 60103-4
  • Location: P.Tsaldari 18, Τ.Κ: 46100, Greece

Ръководство: „Как да разработим план за действие за устойчива енергия (SEAP)

Грешка: Потребителското име client не е разпознато за сайта. Ако не сте сигурни, можете да позлвате имейл адреса. x
Европейският съюз ръководи глобалната борба срещу изменението на климата и го постави като свой основен приоритет. ЕС се ангажира да намали общите си емисии до поне 20% под нивата от 1990 г. до 2020 г. Местните власти играят ключова роля за постигането на енергийните и климатичните цели на ЕС. Споразумението на кметовете е европейска инициатива, чрез която малките и големите градове доброволно се ангажират да намалят своите емисии на CO2 над тази цел от 20%. Този официален ангажимент трябва да бъде постигнат чрез прилагането на планове за действие за устойчива енергия (SEAP). Целта на настоящото ръководство е да помогне на подписалите Споразумението на кметовете да постигнат ангажиментите, които са поели чрез подписването му, и по-специално да се подготвят в рамките на годината след официалното им присъединяване: ·         Инвентаризация на базовите емисии (BEI); ·         План за действие за устойчива енергия (SEAP). https://e3p.jrc.ec.europa.eu/articles/guidebook-how-develop-sustainable-energy-action-plan-seap

Write a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

User Dashboard Client Zone