• E-mail: proenergybalkanmed@gmail.com
  • Phone: +30 26653 60103-4
  • Location: P.Tsaldari 18, Τ.Κ: 46100, Greece

Данни за местоположението на сградите, свързани с политики за енергийна ефективност

Енергийната ефективност представлява едно от петте измерения на Пакета 1 на Европейската комисия за енергиен съюз, предназначен да подобри енергийната сигурност, устойчивостта и конкурентоспособността. Европейската енергийна политика е отразена в няколко директиви; настоящият документ се фокусира върху две основни директиви относно ефективното използване на енергията в сградите (Директива 2010/31 / ЕС за енергийните характеристики на сградите - EPBD) и националните енергийни системи (Директива 2012/27 / ЕС за директива за енергийна ефективност - EED). https://e3p.jrc.ec.europa.eu/node/156

Write a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

User Dashboard Client Zone