• E-mail: proenergybalkanmed@gmail.com
  • Phone: +30 26653 60103-4
  • Location: P.Tsaldari 18, Τ.Κ: 46100, Greece

Енергийна ефективност 2020

„Енергийна ефективност 2020“ е последното издание на годишната актуализация на Международната енергийна агенция (IEA) относно глобалните развития в енергийната ефективност. Чрез анализ на данни, политики и технологии, то предоставя цялостен поглед върху тенденциите в енергийната ефективност в световен мащаб. Енергийната ефективност играе съществена роля за ускоряване на прехода към чиста енергия и постигане на глобални климатични цели. Докладът за тази година се фокусира върху въздействието на пандемията Covid-19 върху енергийната ефективност и световните енергийни пазари през тази година, както и върху анализа на тенденциите за 2019 г. Като анализира включването и въздействието на енергийната ефективност в пакетите за стимули, докладът също така подчертава ролята на ефективността в подкрепа на усилията за устойчиво възстановяване по света чрез създаване на работни места и стимулиране на разходите, като същевременно намалява емисиите на парникови газове. https://www.iea.org/events/energy-efficiency-2020
User Dashboard Client Zone